بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 297,424,500,270 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,188,296 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,188,296 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,196,226 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 250,295

صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/15

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها